تلفن:

۳۶۶۳ ۵۵۵۰ ۰۲۱ | ۵۶۰۶ ۵۵۰۰ ۰۲۱

آدرس:

تهران نازی آباد,میدان بهمنیار(ته خط سابق نازی آباد)اول خیابان بهمینار-بعد از آموزش و پرورش منطقه ۱۹,پلاک ۱۲۰-طبقه همکف

دکتر سید محمود حسینی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
hosseini@parsmic.ir

دکتر علی صلاحی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
salahi@parsmic.ir